Bij het plaatsen van nieuwe ramen en deuren kan je heel wat besparen dankzij de aanwezige premies.
Ramenzo geeft je graag een actueel overzicht voor welke premies jouw project in aanmerking komt.

Hieronder alvast enkele premies opgesomd:

VERLAAGD BTW TARIEF

De renovatie van je woning kan aan het verlaagde btw-tarief van 6% (in plaats van 21%). De belangrijkste voorwaarden zijn dat je woning ouder dan 10 jaar moet zijn, hoofdzakelijk als privéwoning dient gebruikt te worden. Dat financiële voordeel gedlt zowel voor alle materiaal- als arbeidskosten. Zo kan je flink besparen op je eindfactuur voor je buitenschrijnwerk. Hoe kan je hiervan geniet? Simpel, je laat je nieuwe ramen en deuren gewoon plaatsen en factureren door een professionele schrijnwerker, zoals RAMENZO.

Meer informatie staat op de website van FOD financiën.

 

TOTAALRENOVATIEBONUS

Combineer je nieuw hoogrendementsglas met minstens 2 andere energiebesparende maatregelen? Dan kom je ook in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. Deze bonus krijg je bovenop de mijn verbouwpremie voor de individuele renovaties. Hoe meer energiebesparende maatregelen je laat uitvoeren binnen de 5 jaar, hoe groter het bedrag van de bonus. De volgende maatregelen komen in aanmerking:

 • Isolatie van dak of zoldervloer
 • Spouwisolatie, buiten- of binnen isolatie van gevels
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

Het bedrag van de bonus is afhankelijk van het aantal werken dat je laat uitvoeren binnen een periode van 5 jaar. Vanaf het uitvoeren van 3 werken heeft me er recht op (bij een ééngezinswoning) :

 • 3 werken : 1.250€
 • 4 werken : 1.750€
 • 5 werken : 2.750€
 • 6 werken : 3.750€
 • 7 werken : 4.750€

Let op, de eindfactuur van je 1ste investering moet ergens vallen tussen 2017 en 2020. Daarna heb je 5 jaar de tijd om minstens 2 andere maatregelen uit te voeren. Valt de eindfactuur van je 1ste investering in 2021 of later? Dan zit je niet meer in het traject van de Totaalrenovatiebonus, maar in dat van de EPC-labelpremie. Dit tenzij je de offerte nog ondertekende in 2020. In dat geval kan je kiezen tussen de totaalrenovatiebonus en die EPC-labelpremie (zie verder).

De toekenning van de totaalrenovatiebonus gebeurt volledig automatisch.

Meer details zijn te vinden op de website van Vlaanderen.

 

MIJN VERBOUWPREMIE

Laat je isolerende deuren en/of ramen plaatsen, dan kan je de kosten voor deze energiebesparende investering drukken met de Mijn VerbouwPremie. Deze premie bundelt sinds oktober 2022 de oude energie- en renovatiepremie van Fluvius.

In principe kan elke eigenaar of investeerder van een (niet)-woongebouw- de premie aanvragen, zolang er gebruik wordt gemaakt van hoogrendementsglas. Huishoudens uit de laagste en middelste inkomenscategorie kunnen ook voor overige werken in aanmerking komen. Denk aan het plaatsen van volle buitendeuren, borstweringen,… De belangrijkste voorwarden om in acht te nemen zijn:

 • de factuur: het totale factuurbedrag moet minimaal € 1000 bedragen. Daarnaast is de premie die je ontvangt nooit meer dan 50 % van dit bedrag.
 • het gebouw: elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie voor hoogrendementsglas. Echter mag het niet gesloopt en opnieuw gebouwd zijn.
 • Isolatiewaarde hoogrendementsglas: geplaatst hoogrendementsglas mag maximaal een K waarde hebben van 1,0

Dit is geen complete lijst maar enkel een overzicht van de belangrijkste factoren. VOor meer informatie, neem zeker contact met ons op.

 

EPC – LABELPREMIE

Sinds 2021 kan je voor energiebesparende werken zoals ramen en deuren de EPC -labelpremie aanvragen. Hoe het werkt? Je komt in aanmerking voor deze premie als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na je energetische renovatie dan ervoor.

Het bedrag van je EPC-labelpremie hangt af van je type woning en het EPC-label dat je haalt na de werkzaamheden. Een kort overzicht:

 • Behaald EPC-label na renovatie : C premiebedrag € 2500 voor huis met label E en F
 • Behaald EPC-label na renovatie: B premiebedrag € 3750 voor huis met label E of F en € 2500 voor appartement met label D,E of F
 • Behaald EPC-label na renovatie: A premiebedrag € 5000 voor huis met label E of F en € 3750 voor appartement met label D, E o F

Let op, heb je recht op sociale tarieven voor electriciteit en aardgas? Dan heb je als beschermde afnemer recht op premiebedragen die 20 % hoger liggen. Je kan de EPC-labelpremie ook enkel aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd en gefactureerd.

Om in aanmerking te komen voor de EPC-labelpremie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Woning: je kan de premie enkel krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dit moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019.
 • Termijn van de renovatie: binnen de 5 jaar na de datum op het EPC-attest moet je door je renovatie een hoger EPC-label halen.
 • Erkende energiedeskundige: voor de EPC-labelpremie moet je dus 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een erkende energiedeskundige type A.

Hoe vraag je deze premie aan? Je vraagt je EPC-labelpremie bij Fluvius best online aan. Dit gaat het snelst en je kan je aanvraag ook eenvoudig opvolgen.

 

EXTRA PREMIES VOOR RAMEN EN DEUREN

Naast de bovenstaande subsidies voor ramen en deuren zijn er nog 2 andere premies mogelijk. We zetten ze even kort op een rij:

 1. Huur- en isolatiepremie voor glas
  • Behoor je tot een prioritaire doelgroep (beschermde afnemer, recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;…)? En woon je in een slecht geïsoleerde huurwoning? Dan kom je in aanmerking voor de huur- en isolatiepremie voor hoogrendementsglas.
 2. Burenpremie voor collectief renovatieproject
  • Wil je je woning energiezuiniger maken? Dan kan je met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. In dat geval leidt een projectbegeleider (BENOvatiecoach) het hele project en zorgt voor een kwaliteitsvolle en budgetvriendelijke uitvoering. In ruil daarvoor krijgt die begeleider een burenpremie. Kortom, je krijgt deze premie dus niet zelf, maar je hebt wel recht op de Mijn VerbouwPremie.

 

MIJN VERBOUWLENING

Vanaf 1 september 2022 wordt de energielening tot 15.000 euro via het energiehuis in uw gemeente, vervangen door een renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro, af te betalen op een termijn van maximaal 25 jaar, eveneens aan te vragen via het energiehuis. De details van Mijn VerbouwLening moeten nog finaal worden vastgelegd door de Vlaamse Regering.

De doelgroep wordt gewijzigd naar de doelgroep eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie en de doelgroep van private verhuurders.

Via de website vlaanderen.be kunt u meer informatie nalezen over Mijn VerbouwLening.

Via de website mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het energiehuis in uw buurt opzoeken. U kunt er ook terecht voor advies om uw energiefactuur te verlagen, voor ondersteuning bij de aanvraag van energiepremies en met al uw vragen over energiebesparing.

PREMIEZOEKER

De website Premiezoeker helpt je bij het zoeken naar al de premies waarop je recht hebt. Deze site wordt beheerd door de Vlaamse Overheid en is dus steeds up to date.

Meer info: www.premiezoeker.be