Om de K-waarde van je woning te berekenen, worden er verschillende U-waarden berekent. Deze U-waarde geeft de isolatiewaarde aan van een bepaald constructieonderdeel zoals het dak, de vloeren of de buitenmuren.

Specifieker geeft de U-waarde eigenlijk weer hoeveel warmte er verloren gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurverschil van 1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en moet best zo laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte verloren gaat.